Пословицы об азбуке

Азбука - к мудрости ступенька.

Сперва аз да буки, а там и науки.

Азбуку учат, во всю избу кричат.

Аз да буки избавляют от муки.

За аз да за буки, так и указку в руки.